Slim Softail

Slim® FLSL Softail 2018-

Harley-Davidson® FLSL Softail Slim® 2018- Ein reduzierter,...

SoftailTC96/TC103 Slim 2011-13

Softail® Deluxe -2012 + Cross Bones 2008-2012, Softail Slim...